Zarząd OSP Muszyna

Prezes - Adam Tlałka

V-ce prezes - Kamil Kijowski

Naczelnik- Bartosz Gawęcki

Z-ca naczelnika - Jacek Tlałka

Skarbnik - Barbara Zielińska-Kąsek

Gospodarz - Filip Wrona

Członek zarządu - Janusz Gajewski

Członek zarządu- Sebastian Olipra