OSP Złockie

Ochotnicza Straż Pożarna w Złockiem Powstała w 1952 roku.

Pierwszym Prezesem był Jan Polita a Naczelnikem Józef Pieróg.

Władze OSP Złockie

FRANCZAK   STANISŁAW TADEUSZ NACZELNIK
JANISZEWSKI   JERZY   PREZES
PODGÓRNY   MIECZYSŁAW   SKARBNIK
MADOŃ   ZDZISŁAW   ZASTĘPCA NACZELNIKA
WNĘK   TOMASZ SZCZEPAN CZŁONEK ZARZĄDU
TYLISZCZAK   ROBERT   SEKRETARZ
WNĘK   HENRYK   CZŁONEK ZARZĄDU