Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie została założona w 1883 roku. Świadczy o tym informacja zawarta w "Sprawozdaniu z czynności Rady Zawiadowczej Krajowego Związku Ochotniczych straży pożarnych w czasie od 1 lipca 1908 do 1 lipca 1911"
Jeszcze do niedawna za datę założenia OSP Muszyna przyjmowano rok 1890, w którym to roku spisany został Statut. Pierwszym sprawdzianem bojowym dla Muszyńskich strażaków był pożar w Krynicy w nocy z 12 na 13 października 1890 r.
Kolejne informacje znajdujemy w sprawozdaniach, które były skrupulatnie prowadzone od roku 1897. Prezesem Straży był wówczas Jan Ariet. W roku 1897 strażacy interweniowali trzykrotnie - były to dwa pożary w Muszynie i jeden w Krynicy.
W późniejszym czasie prezesem OSP został Jan Piróg - ówczesny Naczelnik Gminy, który przemianował muszyńską jednostkę na Straż gminną. 
Za jego rządów były prowadzone regularne ćwiczenia, tak więc Muszyńska straż rozwijała się i nosiła wówczas nazwę Ochotnicza Straż Pożarna "Sokół".
W 1900 roku podjęto uchwałę w sprawie uszycia sztandaru, który został poświęcony 19 kwietnia 1903 roku. W 1927 los postawił naszych strażaków przed kolejnym wezwaniem - był to pożar, który strawił dużą część rynku w Muszynie.
W 1932 roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę która była przewożona na wozie konnym, motopompie tej nadano imię "Maryśka"  W 1939 roku został oddany do użytku budynek straży był on w stanie surowym.
W 1938 Straż w Muszynie otrzymała pierwszy wóz strażacki. Był to Fiat Polewaczka (obecnie znajdujący się w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni)
. W latach pięćdziesiątych wzamian za fiata jednostka otrzymała od straży zawodowej żuka, który wykorzystywany był do roku 2002.
W 1947 roku jednostka wyposażona została w wóz strażacki Star 21 GBM, który w 1997 roku został przekazany dla OSP Szczawnik. W 1990 nowym nabytkiem został Star 26 Ap  GBAM, który w 1997 roku został przekazany dla OSP Złockie.
W 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Dzięki staraniom różnych osób, organizacji i instytucji OSP otrzymała nieodpłatnie samochody: Star 66 GBAM 2/8+8 z Okręgu Wojskowego Gliwice i Jelcz 315 GCBA 6/32 z Okręgu Wojskowego Warszawa jednostka w Glinniku.
Dzięki licznym staraniom został zakupiony najnowszy typ motopompy PO-7 z Gliwickich Zakładów Mechanicznych. Motopompa ta spełnia wymogi sprzętu przystosowanego do pracy w trudnych terenach górzystych.

W 1998 roku pozyskano samochód UAZ, a w 1999 Nysę, która pełni funkcję samochodu gospodarczego. W 2014 roku ze środków Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zakupiono samochód Magirus GBA 2,5/16.
natomiast w 2005 roku ze środków własnych oraz dzięki dotacji z PZU Renault Espace. W 2009 roku ze środków miasta i własnych został zakupiony Ford Transit GLBARt 0,4/56 który teraz pęni funkcję samochodu GLM.
W 2013 roku jednostka pozyskała samochód Mercedes Atego GBARt 2,5/16. W 2015 Państwowa Straż Pożarna przekazała na rzecz muszyńskiej OSP Opla Astrę SLOp.

Galeria zdjęć

OSP Muszyna- lata 30 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 30 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 30 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 30 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 30 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 30 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 30 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 30 XX wieku.

Orkiestra strażacka- lata 30 XX wieku.
Orkiestra strażacka- lata 30 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 40 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 40 XX wieku.

Orkiestra strażacka- lata 80 XX wieku.
Orkiestra strażacka- lata 80 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 80 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 80 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 90 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 90 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 90 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 90 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 90 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 90 XX wieku.

OSP Muszyna- lata 90 XX wieku.
OSP Muszyna- lata 90 XX wieku.