Zarząd OSP Muszyna

KADENCJA 2021-2026

Prezes - Jacek Tlałka

V-ce prezes - Kamil Kijowski

NaczelnikBartosz Gawęcki

Z-ca naczelnika - Filip Wrona

Skarbnik - Barbara Zielińska-Kąsek

Sekrerarz - Artur Moszczak

Gospodarz - Paweł Hadała

Członek zarządu - Jakub Hojniak

Członek zarządu - Adam Tlałka

 

KADENCJA 2016-2021

Prezes - Adam Tlałka

V-ce prezes - Kamil Kijowski

Naczelnik- Bartosz Gawęcki

Z-ca naczelnika - Jacek Tlałka

Skarbnik - Barbara Zielińska-Kąsek

Gospodarz - Filip Wrona

Członek zarządu - Janusz Gajewski

Członek zarządu- Sebastian Olipra